Notre Produits. Cherchez vous, s.v.p.
Search:

Mundstück für Material-Füller 59.00.20.03

Anwendung: EPS/EPP
Für Pinole: nicht bedampft
für Füller-Typen: 5230.50, 5430.50, 5630.50, 5830.50
Material: Messing

Artikel-Nr. / # D1 D2 L G Beschreibung / description PE
59000140  16 mm  20 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 16/20x21 
59000141  16 mm  21 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 16/21x21 
59000142  16 mm  22 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 16/22x21 
59000143  16 mm  23 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 16/23x21 
59000144  16 mm  24 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 16/24x21 
59000145  16 mm  25 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 16/25x21 
59000146  16 mm  26 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 16/26x21 
59000147  16 mm  28 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 16/28x21 
59000148  16 mm  30 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 16/30x21 
59000149  16 mm  32 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 16/32x21 
59000150  16 mm  35 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 16/35x21 
             
59000155  16 mm  20 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 16/20x50 
59000156  16 mm  21 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 16/21x50 
59000157  16 mm  22 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 16/22x50 
59000158  16 mm  23 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 16/23x50 
59000159  16 mm  24 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 16/24x50 
59000160  16 mm  25 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 16/25x50 
59000161  16 mm  26 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 16/26x50 
59000162  16 mm  28 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 16/28x50 
59000163  16 mm  30 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 16/30x50 
59000164  16 mm  32 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 16/32x50 
59000165  16 mm  35 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 16/35x50