Notre Produits. Cherchez vous, s.v.p.
Search:

Mundstück für Material-Füller 59.00.20.05

Anwendung: EPS/EPP
Für Pinole: nicht bedampft
für Füller-Typen: 5350.50, 5530.50, 5730.50, 5930.50
Material: Messing

Artikel-Nr. / # D1 D2 L G Beschreibung / description PE
59000240  20 mm  23 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 20/23x21 
59000241  20 mm  24 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 20/24x21 
59000242  20 mm  25 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 20/25x21 
59000243  20 mm  26 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 20/26x21 
59000244  20 mm  28 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 20/28x21 
59000245  20 mm  30 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 20/30x21 
59000246  20 mm  32 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 20/32x21 
59000247  20 mm  35 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 20/35x21 
             
59000255  20 mm  23 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 20/23x50 
59000256  20 mm  24 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 20/24x50 
59000257  20 mm  25 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 20/25x50 
59000258  20 mm  26 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 20/26x50 
59000259  20 mm  28 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 20/28x50 
59000260  20 mm  30 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 20/30x50 
59000261  20 mm  32 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 20/32x50 
59000262  20 mm  35 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 20/35x50