Notre Produits. Cherchez vous, s.v.p.
Search:

Mundstück für Material-Füller 59.00.20.06

Anwendung: EPS/EPP
Für Pinole: bedampft
für Füller-Typen: 5730.50, 5930.50
Material: Messing

Artikel-Nr. / # D1 D2 L G Beschreibung / description PE
59000270  20 mm  23 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 20/23x21 bedampft 
59000271  20 mm  24 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 20/24x21 bedampft 
59000272  20 mm  25 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 20/25x21 bedampft 
59000273  20 mm  26 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 20/26x21 bedampft 
59000274  20 mm  28 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 20/28x21 bedampft 
59000275  20 mm  30 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 20/30x21 bedampft 
59000276  20 mm  32 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 20/32x21 bedampft 
59000277  20 mm  35 mm  21 mm  M32x1  Mundstück 20/35x21 bedampft 
             
59000285  20 mm  23 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 20/23x50 bedampft 
59000286  20 mm  24 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 20/24x50 bedampft 
59000287  20 mm  25 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 20/25x50 bedampft 
59000288  20 mm  26 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 20/26x50 bedampft 
59000289  20 mm  28 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 20/28x50 bedampft 
59000290  20 mm  30 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 20/30x50 bedampft 
59000291  20 mm  32 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 20/32x50 bedampft 
59000292  20 mm  35 mm  50 mm  M32x1  Mundstück 20/35x50 bedampft